359 87 880 8167
BG

Технология

Всички устройства, използвани за диагностика, лечение, план за грижа и безопасност на пациентите, са избрани от марки, които имат международно признат успех.